Het gaat om veel geld, maar vooral om mensen!

U wordt als werkgever met hoge kosten geconfronteerd wanneer werknemers verzuimen. Door de Wet op de loondoorbetalingsverplichting moet u uw werknemer bij ziekte gedurende twee jaar doorbetalen.

Aanpak MKB

Het verzuim in het MKB stijgt de laatste jaren. Dat is zorgelijk. Want 1 verzuimdag kost al 250 euro. Bij vervanging stijgen de kosten zelfs naar 450 euro per dag. Dit heeft veel impact. Bovendien weten we dat werknemers in het MKB zich minder vaak ziek melden, maar duurt het verzuim wel langer. Snelle actie is dus vereist.

  • Covades heeft daarom kort na de ziekmelding persoonlijk contact met uw werknemer. Covades analyseert wat de werknemer nog wél kan en wat de beperkingen zijn. Met de unieke triagetool voorspelt Covades of er lang verzuim dreigt.
  • Indien nodig heeft de werknemer kort ná dit gesprek al een afspraak met een gecertificeerde professional die is gespecialiseerd in de klachten van uw werknemer.
  • De gecertificeerde professional maakt een diagnose en bespreekt met de werknemer de aanpak. Als een behandeling noodzakelijk is start de behandeling uiterlijk binnen één week.
  • Met deze aanpak is Covades 6 keer sneller dan wat gebruikelijk is. Gemiddeld duurt de start van een behandeling in Nederland namelijk 3 maanden.
  • Covades begeleidt de werknemer ook na de herstelmelding om recidive te voorkomen.

De overgangsregeling voor de nieuwe arbowet eindigde op 1 juli 2018. Ook MKB’ers moeten aan alle verplichtingen uit de Arbowet voldoen én meer doen aan preventie. Hierdoor neemt de kans op forse boetes van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toe. Covades helpt u met de MKB-checklist. Hiermee kunt u direct aan de actuele wet- en regelgeving voldoen.

Oplossingen grote organisaties

Duurzame inzetbaarheid gaat over de vraag hoe we zo gezond en gelukkig mogelijk langer door kunnen blijven werken. Covades gelooft dat investeren in de eigen regie van de werknemer de beste oplossing is. Met behoud van privacy, in een veilige omgeving, bevorderen wij innovatie en gezondheid met een digitaal platform. Hierin zitten alle tools om duurzame inzetbaarheid in uw organisatie vorm te geven. U krijgt toegang tot gevalideerde onderzoeksinstrumenten en u kunt eigen aanbod aan interventies opnemen. Uw werknemer werkt met een persoonlijk dashboard. Deze biedt als slimme keuzehulp gepersonaliseerde content. Met slimme managementinformatie en metingen over de voortgang en effecten zorgt u voor duurzame resultaten.

Uw leidinggevenden worden geholpen om de communicatie met hun medewerkers over competenties, motivatie, werk en werk-privé balans te verbeteren. U heeft altijd toegang tot mogelijkheden om de mentale veerkracht te vergroten. Uw investeringen in een optimale betrokkenheid en gezondheid resulteren in een lager verzuimpercentage. Als de medewerker verzuimt, wordt het gesprek moeilijker. Naar gezondheid en medische zaken mag door de werkgever niet gevraagd worden. Daarom krijgt u bij Covades snel antwoord op de vragen:

  • Wat zijn de beperkingen en mogelijkheden?
  • Wat is de verwachte verzuimduur?
  • Welke interventies of aanpassingen in het werk zijn nodig?

Met deze antwoorden zijn uw leidinggevenden beter in staat het goede gesprek te voeren met uw werknemers. U krijgt snel inzicht en unieke toegang tot passende interventies. En Covades begeleidt uw werknemer ook na de herstelmelding om recidive te voorkomen. Voor een duurzaam resultaat.

De dienstverlening

Is gericht op een positief persoonlijke benadering. Transparant, open en direct. Gericht op het gegeven dat jij je nu bewust bent van de mogelijkheden om anders met je uitval om te gaan. Zodat je gaat werken aan je eigen (werk)geluk.

De klant

Onze klanten kiezen voor positiviteit. Ze kiezen voor anders. De klanten realiseren zich dat mensen het verschil maken. Dat de betekenis van werk voor mensen een direct positief effect heeft op het functioneren van de organisatie. In al haar facetten.

De intentie

Meer werkgeluk, gezondheid, energie, professionaliteit en vertrouwen. Als aansluiting daarop kunnen mensen werkelijk zélf de keuze maken om nu optimistisch naar het leven te kijken. Misschien niet de hele week, misschien niet de hele dag, waar wel nu!

Dat werkt gelukkig!