Covades is dé arbodienstverlener die meer doet dan alleen begeleiden en beoordelen. Covades zorgt óók voor snelle diagnoses en interventies, dus betere zorg voor uw medewerkers. Daarnaast resulteert dit in een lager verzuim en daarmee minder kosten en een hogere productiviteit.

Dat werkt gelukkig!

Waarom doet Covades dit?

Om u te helpen gezond te ondernemen. Met gezonde en betrokken medewerkers. Wij geloven dat een arbodienst sneller, beter en effectiever kan werken.

Verzuim is een combinatie van ziekte en gedrag. Factoren als werk- of privéproblemen en medische factoren beïnvloeden uw verzuim. Verzuim kan voor uw werknemer een manier zijn om met deze factoren om te gaan. Maar dat lost het probleem vaak niet op.

Covades weet dat verzuimkosten fors kunnen worden verlaagd. Dit kan door focus en deskundigheid samen te brengen.

Waarom weten wij dit?

Omdat de oprichters gezamenlijk vele tientallen jaren ervaring bij arbodiensten hebben. Deze ervaring is er in bedrijfsgeneeskunde, arbeidskunde, inzetbaarheid en re-integratie.

Onze filosofie

Covades gelooft in de mens als geheel. Dat lichaam en geest elkaar beïnvloeden. En ook dat het zakelijk leven én het privéleven elkaar beïnvloeden. Ongeacht de oorzaak van uitval, Covades werkt! Het maakt niet uit of het verzuim wordt veroorzaakt door een lichamelijke beperking, door het werk, of door de privé situatie. Het gaat erom dat het individu snel en adequaat de juiste begeleiding en/of interventie krijgt. Wij geloven in de eigen regie en verantwoordelijkheid van de werknemer over zijn/haar inzetbaarheid.

Hoe doen wij dit?

Covades start met de thema's preventie en inzetbaarheid. Want gezonde, betrokken werknemers verzuimen aanzienlijk minder. Bij psychisch verzuim bewijst Covades dat het beter kan. De opvang, diagnose en behandeling kan beter én sneller. Ook bij verzuim door klachten aan het bewegingsapparaat biedt Covades een zeer effectieve aanpak. Met spoedig ingrijpen is uw werknemer sneller hersteld en voorkomt u onnodige verzuimkosten. En dat is erg belangrijk. Want het gaat om veel geld en (nog belangrijker) om mensen!

  • Covades heeft kort na de ziekmelding contact met uw werknemer.
  • Dit persoonlijke gesprek wordt ondersteund door onze unieke zelflerende triage. Hiermee schatten we in of er langdurig verzuim dreigt en welke actie nodig is om dat te voorkomen.
  • Op basis van de indicatie heeft de werknemer kort na het triagegesprek een afspraak met een gecertificeerde professional.
  • De gecertificeerde professional komt tot een diagnose. Hij bespreekt met de werknemer de aanpak en de behandeling. De behandeling start binnen één week.
Medisch handelen is in bepaalde casuïstiek nodig. Maar niet alle uitval is medisch. Sterker nog, het overgrote deel is sociaal psychologisch van aard, waar medisch handelen geen oplossing voor biedt en ook niet voor gaat bieden.

Wat is uniek aan Covades?

Uniek is de kracht van het samenbrengen van expertises. We noemen drie elementen:

  • Onze zelflerende, gevalideerde triage is uniek. Deze is tot stand gekomen met inbreng van psychologen, actuarissen, econometristen, programmeurs en juristen. De triage is zelflerend. Hoe meer diagnoses, hoe betrouwbaarder de uitkomsten worden. Zowel de voorlopige diagnose als de behandeling die hieraan is gekoppeld, wordt steeds betrouwbaarder. Hierdoor verbetert onze dienstverlening met onze gecertificeerde professionals continu. Op basis van onze unieke triage wordt de werknemer (indien nodig) snel door een gecertificeerde professional gezien. De diagnose wordt gesteld. Deze snelheid van handelen is ongekend voor een arbodienst. In verreweg de meeste gevallen duurt het enkele weken voordat de medewerker wordt gezien. En zo'n gesprek is dan ook nog zonder het unieke, gevalideerde triage resultaat. Na de diagnose wordt, indien nodig, de behandeling besproken. Deze behandeling start ook zeer snel. Binnen één week na diagnose.
  • Het is wetenschappelijk bewezen. De behandeling van psychische problematiek duurt progressief langer wanneer de behandeling niet direct start. Dát is veelal de oorzaak van het feit dat de gemiddelde behandeling 250 verzuimdagen met zich mee brengt (TNO). Bij de arbodienst en werkgever is simpelweg veel te laat gestart met een adequate behandeling. Het duurt in Nederland gemiddeld enkele maanden voordat een behandeling start. Uw werknemer start bij Covades wél zo spoedig mogelijk met de behandeling.
  • Na de “herstelmelding” houdt Covades contact met de werknemer. Ook dit is uniek. Wij doen dit omdat de kans op terugval bij psychische problematiek relatief hoog is. Dit voorkomt nieuw verzuim.
Covades staat voor persoonlijke aandacht en energie. Covades werkt met respect voor de mens als geheel. En met aandacht voor de beleving van het individu.
contact met Covades arbodienst
ImageImage