Image

Verzuimproblematiek duurt veel langer wanneer de behandeling niet direct start!

En dat is een groot probleem. Want werkstress is beroepsziekte nummer 1. Van de medewerkers valt bijna een kwart uit met stress. En het verzuim duurt vaak lang. Verzuim door spanningsklachten duurt gemiddeld 157 dagen. Overspannenheid of burnout geeft zelfs nog langer verzuim. Tijd voor een aanpak die werkt!

Het burn out fabeltje

Het is een écht burn-out fabeltje dat je het beste herstelt als je thuis “blijft en gaat uitrusten”.
Deskundigen rekenen volledig af met dit fabeltje. Bijvoorbeeld Toon Taris. Hij is hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Utrecht en gespecialiseerd in burn-out. Hij geeft aan dat het misschien logisch voelt om even niets met je werk te maken te willen hebben, het is echter de meest slechte optie.

Covades neemt de wetenschap als basis

De behandeling van psychische problematiek duurt progressief langer wanneer de behandeling niet direct start. Dát is veelal de oorzaak dat psychisch verzuim lang duurt. Er is simpelweg veel te laat gestart met de behandeling. Het duurt in de praktijk gemiddeld drie maanden voordat een behandeling start! Deze trage start verlengt het verzuim én verergert de problematiek. Uw medewerker start bij Covades wél zo spoedig mogelijk met de behandeling.

De aanpak die werkt

Bij Covades krijgt u een integrale aanpak die werkt. Een traditionele arbodienst beoordeelt en begeleidt alleen. En focust ook nog eens op procedures, regels en sancties. Covades maakt echt werk van gezondheid. Covades faciliteert de gehele keten van diagnose tot en met behandeling op maat. Het verzuim daalt hierdoor met gemiddeld 25 procent vergeleken met een traditioneel verzuimtraject. Dat betekent een forse besparing op verzuimkosten. En sneller gezondheid voor de medewerker. Onze aanpak werkt gelukkig!

Investeer in mentale veerkracht

Vaak zijn er voor de ziekmelding al signalen te zien van verminderde mentale veerkracht. Goede preventie kan psychisch verzuim voorkomen of verkorten. Maak medewerkers bewust van hun mentale veerkracht. Zij leren dan zélf met welke acties zij deze veerkracht kunnen vergroten. Hiervoor biedt Covades interventies op persoons, afdelings- en organisatieniveau.

Neem contact op met Covades voor een inspirerend gesprek!
contact covades bellen email adres